Drukuj

Województwo Pomorskie

Ostry dyżur i pomoc doraźna

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska, ambulatoryjna i wyjazdowa świadczona jest w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalach itp. jako odrębny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania w przychodni lub gabinecie wskazanym przez lekarza pierwszego kontaktu, do którego są zapisani.
Informator wyszczególnia placówki świadczące taką właśnie pomoc, należy wówczas kierować się do tej, która znajduje się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Zaleca się jednak wcześniejszy kontakt/anons telefoniczny.

- Wybierz specjalizacjęOkulistyka - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim

Pediatria - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim

Laryngologia - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim

Chirurgia - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim

Ginekologia - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim

Stomatologia - ostry dyżur w woj. Zachodniopomorskim