Reklama


Zalecamy nawiązać kontakt telefoniczny przed udaniem się do placówki - zapytać o obsługę ubezpieczenia (NFZ) oraz wybranej specjalizacji.

Ostry dyżur stomatologiczny - NFZ / www.ostredyzury.pl Drukuj

Ostry dyżur stomatologiczny
- województwo podlaskie

BIAŁYSTOK
ZOZ Przychodnia Stomatologiczno Lekarska
15-888 Białystok, ul. Monte Cassino 13A lok.1
Tel. (85)-745-12-82