Sponsorują nas

Industrial Painting
www.nocorrosia.pl
Design and Art Cars
www.decorcars.com
Usługi malarskie
www.warszawskimalarz.pl
Inspekcja domu przed zakupem
www.audytdom.pl

Wyjątkowe lustra
www.pracownialico.pl

 


Reklama


Zalecamy nawiązać kontakt telefoniczny przed udaniem się do placówki - zapytać o obsługę ubezpieczenia (NFZ) oraz wybranej specjalizacji.

Ostry dyżur okulistyczny - NFZ / www.ostredyzury.pl DrukujOstry dyżur okulistyczny - województwo kujawsko-pomorskie
 

 
BYDGOSZCZ
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5
(52)-321-04-18
www.10wsk.mil.pl

BYDGOSZCZ
Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza
85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
(52)-585-40-01
www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl

BYDGOSZCZ
Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 
(52)-371-26-35

INOWROCŁAW
Oddział Ratunkowy
Szpital Powiatowy im. dr.Ludwika Błażka
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 
(52)-354-55-00

parzyste dni TORUŃ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 
(56)-610-11-00