Sponsorują nas

Industrial Painting
www.nocorrosia.pl
Design and Art Cars
www.decorcars.com
Usługi malarskie
www.warszawskimalarz.pl
Inspekcja domu przed zakupem
www.audytdom.pl

Wyjątkowe lustra
www.pracownialico.pl

 


Reklama


Zalecamy nawiązać kontakt telefoniczny przed udaniem się do placówki - zapytać o obsługę ubezpieczenia (NFZ) oraz wybranej specjalizacji.

Ostry dyżur otolaryngologiczny - NFZ / www.ostredyzury.pl Drukuj

Ostry dyżur otolaryngologiczny - województwo kujawsko-pomorskie

 

BYDGOSZCZ
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5
(52)-321-04-18
www.10wsk.mil.pl

BYDGOSZCZ
Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza
85-094 Bydgoszcz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
(52)-585-40-01
www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl

BYDGOSZCZ
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44
(52)-326-21-00
www.wsd.org.pl ,
www.bip.wsd.org.pl

BYDGOSZCZ
Oddział Ratownictwa z Ogólną Izbą Przyjęć
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital im. dra J. Biziela
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75 
(52)-371-26-35

GRUDZIĄDZ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Specjalistyczny
86-300 Grudziądz, ul. Szpitalna 6/8 
(56)-450-01-65

GRUDZIĄDZ
Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława Biegańskiego
86-300 Grudziądz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32
(56)-450-01-19
www.szpital.grudziadz.net/strona

INOWROCŁAW
Oddział Ratunkowy
Szpital Powiatowy im. dr.Ludwika Błażka
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 
(52)-354-55-00

RYPIN
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
87-500 Rypin ul. 3 Maja 2
(54)-280-54-54

TORUŃ
Oddział Ratunkowy
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42 
(56)-610-05-85

TORUŃ
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
(56)-610-11-00